इन्द्रिय सुखको भोगाइमा अनुशासन (Discipline in Sensory pleasure experience)

प्रा. डा. धनरत्न शाक्य  Email- [email protected]   जीवित चराचर र प्राणी मात्रलाई प्रकृतिले नै जीवनको लागि खानपिनको स्वाद, गन्ध, ध्वनिको

Read more